بعد از دستگیری فردی که در ویدیویی نوشیدن ادرار شتر را تبلیغ می‌کرد معلوم شد نامبرده هیچ مدرکی برای تخصص در طب اسلامی هم ندارد.