این دختر جوان دست به تخریب کانکس پلیس گشت که خودرو BMW وی را توقیف کرده بود زد. دختر مذکور پس از شکستن شیشه کانکس پلیس به ماموران اولتیماتوم می دهد که ایستگاه را همین امروز از منطقه جمع آوری کنند وگرنه ایستگاه را به آتش میکشد. لازم به ذکر است هنوز اطلاعات تکمیلی از این حادثه در دسترس نیست که این اتفاق حتما به تازگی صورت گرفته باشد.