ماکان بند با هدف جلوگیری از شیوع کرونا، آهنگ یه لحظه نگام کن را با همراهی هوادارانش با فاصله اجتماعی اجرا کردند.