دختربچه ۴ ساله مو‌های سر پدرش را در قرنطینه خانگی کوتاه کرد.

فرادرس