یکی از پرسنل بیمارستان مسیح دانشوری به علت ترس از بستری شدن ،بعد از مبتلا شدن به کرونا خود را در خانه قرنطینه کرد.