فرهاد عشوندی:یک گزارش پر انتقاد جدید از واحد مرکزی خبر. این بار حسینی بای برای آموزش رفتن به آرایشگاه در روزگار کرونا، بیش از ۵ دقیقه باکس رسانه ملی را گرفت تا در یک آرایشگاه لاکچری به مردم آموزش رفتن به آرایشگاه بدهد! او چند روز قبل هم با گزارشی که صف مردمی که داشتند تب شان را در خیابان می سنجیدند و برای پلاتوهایش با انتقاد روبرو شد. این گزارش را شاید با یک مونشن گرافیک یک دقیقه‌ای می شد خیلی بهتر به مخاطب آموزش داد.