شهاب حسینی نشان شوالیه کشور فرانسه را دریافت کرد دنبال کردن نشان «شوالیه» کشور فرانسه در مراسمی رسمی که شامگاه پنجشنبه در سفارت فرانسه در تهران برگزار شد به شهاب حسینی اهدا شد