فرودگاه بین المللی چانگی در کشور سنگاپور در هفت سال متوالی به عنوان بهترین فرودگاه دنیا معرفی شده. صرف نظر از نظم و ترتیب خوب فرودگاه و سالن و خدمات کاملا مکانیزه از دریافت کارت پرواز و تحویل چمدون گرفته تا مراحل خروج از کشور، زیبایی بصری اینجاس که ازش محبوبترین فرودگاه دنیا رو ساخته. جذابیت این فرودگاه فراتر از این حرف هاست. با ٤ ترمینال که هرکدام به سبک و سیاقی جذاب و منحصر به فرد تزیین شدن و از همه مهمتر پروژه عظیم جواهر، سازه ای کروی و شیشه ای در ترمینال یک.