: سامان گوران در برنامه زنده تلویزیون صدای شهاب مظفری را تقلید کرد.