صحبت های فرزند شهید سلیمانی در حاشیه مراسم چهلم سردار دلها: همه سلیمانی‌ها فدای یک تار موی آقا.