بغض حاج اسماعیل قاآنی و اشک‌های مردم و فرزندان سردار #قاسم_سلیمانی هنگام قرائت وصیتنامه حاج قاسم...