مهران مدیری در برنامه دورهمی با کاپیتان نشاط جهانداری شوخی کرد و گفت:: تا به حال شده مسافران وقتی متوجه شدند کاپیتان پرواز خانم است از هواپیما خارج شوند و جهانداری در پاسخ گفت: نه و ادامه داد که حتی وقتی من را می‌بینند از پشت پنجره هواپیما به هنگام سوار شدن با من دست تکان می‌دهند و سلام می‌کنند. مهران مدیری با شوخی خنده گفت: شاید خداحافظی می‌کنند و حلالیت می‌طلبند.