گزارش "ایران" از ۴۰ سال موتور سواری با مانع زنان در شرایطی که مجریان قانون پشت آنها نمی‌ایستند قهرمان ۴ دوره موتورکراس بانوان: ترک موتور می توانیم بشینیم اما ۳۰ سانت جلوتر نمی توانیم بیاییم و موتورسواری کنیم.