سهیلا جلودارزاده در مورد روند ادامه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و اینکه قرار بود در دربی پایتخت این اتفاق بیافتد توضیحاتی ارائه داد. او می‌گوید رفتار‌هایی که مانع از حضور زنان در ورزشگاه می‌شود ادامه رو رفتار‌های زنده به گور کردن دختران است.