پانته‌آ بهرام درباره تراشیدن موهایش در «شنای پروانه» توضیحاتی ارائه داد.