امیر تتلو پدیده عجیبی‌ست. در بازداشت است و ویدئو و عکس می‌گذارد، بعد در حالی که یک میلیون ممبر دارد، تقاضا می‌کند ویدئو بازنشر نشود! گوشه‌ای از مشغولیات ذهنی استاد تتلو از بازداشتگاه را اینجا گذاشتیم!