امروزه بیشتر مردم قبل از شروع سفر و گردش خود سعی می کنند اطلاعاتی در مورد تفریحات و جاذبه های گردشگری مقصد مورد نظر خود به دست آوردند و البته نا گفته نماند که بعضی از افراد هم در کشور و یا شهر مورد نظر به دنبال بهترین پارک ها و جاذبه ها هستند.

فرادرس