آرایشگری، حرفه‌ای است که برخی افراد مجذوب آن می‌شوند. ارتباط با آدم‌های مختلف و تنوع در این حرفه موجب می‌شود تا برخی بویژه جوانان با آموزش دوره‌های مقدماتی جذب این کار شوند. اما این حرفه علاوه بر مهارت نیاز به استعداد نیز دارد؛ به عبارت دیگر فرد باید علاوه بر صرف برای یادگیری، استعداد این حرفه را نیز داشته باشد. مانند یک آرایشگر جوان هندوستانی که به تازگی ویدئویی از او در فضای مجازی خبرساز شده است.