دستگاه امنیتی عربستان سعودی، فردی را بازداشت کرد که شکل و شمایل عجیبی دارد و خود را «ابلیس» می‌نامد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در عربستان ویدئو‌هایی از این شخص منتشر کردند.، شخص یادشده با استفاده از لوازم آرایشی، دور چشمان خود را سیاه کرده تا شبیه شیطان در فیلم‌های غربی شود. گفته می‌شود که این شخص به خداوند نیز اهانت کرده است. در برخی ویدئوها، ابلیس به موسیقی گوش می‌دهد و می‌رقصد. حساب توئیتری «موجز الاخبار» عربستان که به نهاد‌های امنیتی نزدیک است، بدون ارائه جزئیات از بازداشت «ابلیس» خبر داد.