ماموران پلیس برزیل با فرود آوردن یک بالگرد در خیابان باعث رقم خوردن حادثه‌ای وحشتناک شدند. راننده یک کامیون حین عبور از نزدیکی بالگرد با ملخ آن برخورد کرد. در این حادثه دو نفر از ناحیه پا مصدوم شدند.