شوخی با عروس آن هم زمانی که عروس خانم منتظر داماد بود که برایش سوپرایزی داشته باشه در ادامه شوخی خرکی جناب داماد را ببینید و اصلا یاد نگیرید