محسن چاوشی پستی را درباره مشکلات سیلزدگان جنوب و جنوب شرق کشور منتشر کرد.