در این ویدئوی کوتاه مشاهده می کنید که با تخم مرغ و نوشابه ، ماهی های بزرگ صید می کنند !

فرادرس