تلویزیون از قطعه جدیدی که علیرضا افتخاری خواند رونمایی کرد. شعری از مولوی که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دکلمه کرده بود.