فیلم ادعایی شبکه الحدث از لحظه حمله به خودروی حامل سپهبد قاسم سلیمانی.