مراسم تقدیر از یک عمر فعالیت هنری پهلوان آواز ایران، استاد حسین خواجه امیری (ایرج) با حضور اهالی موسیقی و سینما برگزار شد. این مراسم سال گذشته برگزار گردید. لحظه دیدنی دست بوسی دکتر محمد اصفهانی و احسان خواجه امیری از استاد ایرج را در این ویدئو به تماشا بنشینید.