این ویدئو از اندیشه فولادوند طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و خیلی‌ها لکنتِ عمدیِ فولادوند را تمسخر کرده‌اند. لکنتی که با توجه به محتوای کار احتمالا مساله‌ای فرمی‌ست و در پیوند با شرایط روز قرار دارد و اصلا احتمالا تمهیدی استعاره‌ای‌ست.