سارقانی که قصد سرقت یک خودرو را داشتند، با شنیدن صدای بوق ماشین که بصورت صدای شلیک گلوله تنظیم شده بود از آن محل فرار کردند.

فرادرس