سارا حاجیان دختر عمو فردوس شهرک الفبا، چهره نام‌آشنای تلویزیون، با انتشار پستی در توییتر خود از حال ناخوش پدرش خبر داد و نوشت: حالِ پدرم، اصلا خوب نیست ازش خواستم برام صحبت کنه و اجازه گرفتم ازش فیلم بگیرم تا هم برای خودم نگه دارم. هم کسانی که باعث شدن پدرم به این حال و روز بیوفته، این ویدئو رو ببینن تا شاید بفهمن که چرا این اتفاق‌ها برای پدرم میوفته... خیلی اذیتش کردن، خیلی...