زیبا بروفه با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: یک سال گذشت...چشم برهم زدنی برای همه وبه اندازه عمر نوح برای من عشق من روزی نیست که اهورا عکساتو نگاه نکنه و صدات نکنه ،چون صداتو از قبل از تولدش هر روز بارها و بارها شنیده عشق من پسرت مردی شده واسه خودش عین باباش کاش لذت بزرگ شدنشو باهم میبردیم،ای کاش....