تبریک نوروزی گاس پایک، بازیگر سریال قصه‌های جزیره...

مایکل ماهونان در حال حاضر ۵۸ ساله است.. چه قدر باور نکردنی...

باز هم عید همگی مبارک