باشگاه خبرنگاران جوان گزارشی تهیه کرده از چند پیشکسوت سریال‌های تلویزیونی دهه های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ که همیشه نقش‌های مکمل و جنبی بازی می‌کردند اما حالا با بی‌مهری روبرو شدند.