رسایی برای حضور در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد و البته با یک "کلید" به محل ثبت نام این انتخابات آمد!