چند و چون ماجرای واقعه ی زنان محله ی نوغان در روز شهادت امام هشتم را در این کلیپ ببینید.

امام رضا ( ع)