خالق «کربلا منتظر ماست بیا تا برویم» آسمانی شد

ابوالقاسم حسین‌جانی، شاعر «کربلا منتظر ماست تا بیا برویم» و از چهره‌های ادبی استان گیلان درگذشت.

نوحه‎ کربلا منتظر ماست بیا تا برویم  آهنگران

متن آهنگ کربلا منتظر ماست بیا تا برویم صادق آهنگران

جاده و اسب مهیاست؛ بیا تا برویم…

کربلا منتظر ماست! بیا تا برویم…

ایستاده است به تفسیرِ قیامت زینب؛

آن سوی واقعه پیداست! بیا تا برویم…

خاک در خون خدا میشکفد میبالد!

آسمان غرقِ تماشاست… بیا تا برویم…

تیغ در معرکه می افتد و بر می خیزد…

رقص شمشیر چه زیباست! بیا تا برویم…

از سراشیبی تردید اگر برگردیم،

عرش زیرِ قدم ماست! بیا تا برویم…

دستِ عباس؛ به خونخواهیِ آب آمده است

آتش معرکه برپاست! بیا تا برویم…

زره از موج بپوشیم و ردا از طوفان؛

راه ما از دل دریاست بیا تا برویم…

کاش ای کاش که دنیای عطش میفهمید؛

آب مهریه زهراست! بیا تا برویم…

چیزی از راه نمانده ست چرا برگردیم؟

آخر راه همین جاست! بیا تا برویم…

فرادرس