ارادت خاص محسن چاوشی به سرور و سالار شهیدان در عصر روز عاشورا