عزاداری برای امام حسین (ع) در ایام محرم از سال‌های دور در ایران برگزار می‌شد و مومنان با آیین‌های مختلف در شهر‌های ایران به عزاداری می‌پرداختند. در ادامه، صوتی از قدیمی‌ترین نوحه در ایران با نام «جبرییل» را می‌شنوید که در زمان قاجار ضبط شده است.