فیلم استخاره گرفتن آیت الله گرامی در رسانه های خارجی که این روزها وایرال شده را در ویدئوی سایت نیک صالحی قرار داده ایم .

در مجموع عقل سالم می فرماید که برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود ؛ چنانچه پس از مشورت کردن با افراد  با تجربه ، باز هم نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد.

در کار خیر حاجت به هیچ استخاره نیست. کار حسنه استخاره با قرآن که از دیرباز در کشور ما مرسوم بوده و هست .