تذکر شدید یک روحانی به گروه موسیقی خیابانی در تهران