اسکان نیوز: تصاویری از برگزاری جشن مولودی در حاشیه یکی از جلساتِ دفتر زاکانی، شهردار تهران در فضای مجازی منتشر شده.