آیت الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید درباره ویروس کرونا با مردم سخن گفت.