سیدمجید بنی فاطمه در منزل سردار شهید قاسم سلیمانی روضه خوانی کرد. در زمان مداحی او فرزند حاج قاسم مدام برای پدرش اشک می ریخت.