پسر ۶ ساله اهل هند به‌خاطر رشد غیرمعمول موهای پشت کمرش به عنوان یک انسان قدیس مورد احترام مردم محلی قرار گرفته است. رشد غیرمعمول این موها در پشت کمر "شیوام کومار" موجب شده است تا مردم محلی با اعتقاد خرافی خود، او را خدای میمون‌ها بدانند.