زیبایی مردان و زنان، در یک شبکه وهابی به طرز عجیبی مقایسه شد و زیبایی مردان، بالاتر جلوه‌ داده شد. فیلم این مقایسه عجیب شبکه وهابی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.