اختلاف طبقاتی در کشور ژاپن بسیار شدید است. شما می‌توانید دو پدیده‌ مردم فراموش شده و محله‌های کثیف را کنار مدیران کمپانی‌های مولتی میلیاردر و برج‌های گران قیمت، ببینید. بی‌خانمان‌های ژاپنی دوبار در هفته در صف‌های ۱۲۰۰ متری می‌ایستند تا یک ظرف غذای گرم نصیبشان شود. این بی‌خانمان‌ها به معنای واقعی کلمه از جامعه ژاپن اخراج شده‌اند.