یکی از موارد تعجب برانگیز اورژانس تهران، آمار وحشتناک مزاحمان تلفنی است. برنامه مدیرمسئول شبکه تهران مزاحمان تلفنی پرتکرار اورژانس را معرفی کرده و از آن‌ها درباره علت این کار سوال می‌کند. این گفتگو‌های جالب را تماشا کنید.