مرد سیاه پوش که با ماسک چهره خود را پوشانده، وارد یک اتحادیه فدرالی می‌شود و با تهدید افراد حاضر در آن جا تقاضای وجه نقد می‌کند. وی پس از دزدیدن پول آن جا را ترک کرده و متواری می‌شود. او در حین فرار بار‌ها بر زمین می‌افتد و در نهایت با انداختن پول‌های سرقت شده و ماسک بر زمین، از آن محل دور می‌شود.