در یک هفته ای که از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین گذشته است، مردم سوال های متعددی درباره این طرح پرسیده بودند که خبرنگاران پاسخ سوالات مردم را از مسئولان مربوط جویا شدند. با مشاهده گزارش زیر شاید شما نیز پاسخ سوالات خود را بیابید.