ویدئویی که توسط شاهدان عینی و با تلفن همراه تهیه شده است این مار را در حال بلعیدن گاو در داخل رودخانه نشان می‌دهد. در این ویدئو مشاهده می‌شود در حالی که این مار ۶.۵ متری غول پیکر به دور بدن گاو حلقه زده و آن را کشته، تلاش می‌کند تا آن را ببلعد. در این ویدئو صدای افراد محلی که با دیدن این صحنه دچار ترس و وحشت شده‌اند و در حال صحبت با یکدیگر هستند شنیده می‌شود. گفته می‌شود گله گاو‌ها در حاشیه رودخانه در حال خوردن آب بودند که یکی از آن‌ها مورد حمله این مار پیتون قرار گرفت و کشته شد.