جنایت و مکافات عنوان جشنواره‌ای است که نهمین دوره آن در استانبول برگزار می‌شود. این رویداد هنری، رویکردی حقوقی با محور عدالت و دموکراسی در اهداف خود دارد. هر سال در این جشنواره یک فیلم از ایران حضور دارد. امسال در این جشنواره فیلم سرخپوست به عنوان نماینده ایران حضور دارد.